Dorpat Kinnisvara privaatsuspoliitika ja kodulehe küpsised

Käesolev privaatsuspoliitika on koostatud Eesti Vabariigi seadustest tulenevalt eesmärgiga teavitada, kuidas, isikuandmete vastutav töötleja, Dorpat Kinnisvara OÜ endiste, praeguste ja tulevaste klientide isikuandmeid kasutab. Sellest lähtuvalt toome välja põhimõtted, mis käsitlevad kliendi isikuandmete kogumist, kasutamist, talletamist, edastamist ja avaldamist.

Isikuandmete kogumine, kasutamine ja talletamine

Isikuandmetena käsitleme andmeid, mis on isiku poolt meiega jagatud vabatahtlikult. Isikuandmed võivad sisaldada nime, telefoninumbrit, e-maili, aadressi ja muid andmeid.

Isikuandmeid kasutame vaid selleks ettenähtud eesmärgil, milleks on klientidele ettevõtte info- ja teabekirjade saatmine, müügipakkumiste edastamine, lepingute ettevalmistamine ja sõlmimine ning muu Dorpat Kinnisvara OÜ tegevusega seonduv.

Isikuandmeid kogutakse teenuse tellimisvormi täites ja nõustudes andmete saatmisega, teenus- ja koostöölepingute sõlmimisega, kliendiüritustel osalejate registreerimisega, infokirja tellijaks registreerudes või mõnel muul viisil, kus isik on andnud loa oma andmeid kasutada.

Dorpat Kinnisvara OÜ ei levita, edasta, muuda ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul kui kliendiga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Kui te ei ole nõustunud või ei soovi enam olla nõus oma andmete kasutamisega, siis palun teatada sellest info@dorpatkinnisvara.ee

Kliendil on alati õigus pöörduda meie poole, et saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta. Tulenevalt isikuandmete kaitse üldmäärusest on kliendil õigus teada, milliseid isikuandmeid me töötleme, paluda valeandmete parandamist või isikuandmete kustutamist.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meile oma andmeid edastades ning meie veebilehe kasutamist jätkates järeldame, et olete tutvunud meie põhimõtete ja tingimustega ning nendega nõustunud. Doprat Kinnisvara OÜ jätab endale õiguse vajadusel muuta privaatsuspoliitika üldtingimusi.

Kõikide privaatsuspoliitikat puudutavate küsimuste korral palume võtta meiega ühendust info@dorpatkinnisvara.ee.

Kodulehe küpsised

Dorpat Kinnisvara OÜ kasutab oma veebilehel küpsiseid (cookies), mille funktsiooniks on analüüsida kodulehe kasutajate sirvimisajalugu. Kasutame seda teavet, et muuta kasutajakogemus mugavamaks ning kasutaja soovidele vastavamaks. Ühtlasi kasutame küpsiseid statistilise analüüsi eesmärgil ning selleks, et näidata kasutajatele reklaame läbi hoolikalt valitud kolmandate osapoolte rakenduste (nt Google Inc, Adroll Inc, Facebook Inc, Mailchimp jne). Anname teada, et me ei oma ligipääsu ega kontrolli kolmandate osapoolte poolt paigaldatavaid küpsiseid ning nende rakendamine toimub lähtuvalt nende endi privaatsuspoliitikale.

Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida ta külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas.

Veebilehitsejal on õigus küpsiste kasutamine ära keelata. Vastava soovi korral tuleb muuta oma veebilehitseja seadeid.

 

Kontakt

Kristo Kivisalu

Tegevjuht

5373 3475

kristo@dorpatkinnisvara.ee

Kadri Lest

Kinnisvaraspetsialist

5691 8256

kadri@dorpatkinnisvara.ee